در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مطرح شد؛
🔹اهداف دانشکده علوم پزشکی در سایه بهره وری نیروی انسانی محقق خواهد شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه شورای مدیران معاونت توسعه با محوریت بررسی مسایل جاری و با تبادل نظر اعضا این شورا برگزار شد.
1403/04/27
تعداد بازدید:4

جلسه بررسی طرح بهسازی فضای فیزیکی و تاسیسات معاونت بهداشتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در راستای رسیدگی به مشکلات فضای فیزیکی معاونت بهداشتی جلسه ای با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
1403/04/23
تعداد بازدید:11

جلسه بررسی طرح بهسازی فضای فیزیکی و تاسیسات معاونت بهداشتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در راستای رسیدگی به مشکلات فضای فیزیکی معاونت بهداشتی جلسه ای با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
1403/04/23
تعداد بازدید:9

1500 متر مربع فضای فیزیکی برای مدیریت غذا و دارو بهسازی و احداث می شود

به گزارش روابط عمومی،کارشناسان سازمان غذا و دارو با حضور در دانشکده علوم پزشکی توافق های اولیه برای ساخت ازمایشگاه و بهسازی ساختمان مدیریت غذا و دارو توسط دانشکده علوم پزشکی را امضا کردند.
1403/04/23
تعداد بازدید:9

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات استخدامی با حضور کارشناسان حوزه منابع انسانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در راستای توسعه شناخت و آگاهی کارکنان از قوانین و خط مشی های جاری موجود و به منظور وحدت عملو تسهیل گری در زمینه های مختلف مقررات اداری و استخدامی کارگاه اموزشی قوانین و مقررات استخدامی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
1403/04/23
تعداد بازدید:9

  محتوای 3

  اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی
  مدیریت امور مالی
  گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
  اداره امور پشتیبانی