نتایج نهایی آزمون پیمانی مورخه 1396/10/01اعلام شد.

نتایج نهایی آزمون پیمانی 1396/10/01 که توسط سازمان سنجش برگزار شده بود امروز اعلام شد
1397/03/22
تعداد بازدید:39

اعلام اسامی داوطلبان ازمون شرکت اوا سلامت جهت مصاحبه

اسامی بعد از راست آزمایی خود اظهاری های داوطلبان و بررسی مدارک آنان توسط شرکت اوا سلامت جهت مصاحبه اعلام گردید.
1397/01/19
تعداد بازدید:116