برگزاری آزمون استخدامی

جذب نیروی شرکتی در سه رشته شغلی
1398/04/01
تعداد بازدید:43

راه اندازی سامانه

سامانه مدیریت انرژی راه اندازی شد
1398/03/28
تعداد بازدید:19

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در سال 98

دراین کارگروه نمایندگان محترم سازمان برنامه ریزی و بودجه حضور داشتند
1398/03/28
تعداد بازدید:14
1398/03/27
تعداد بازدید:49

تشکیل کمیته

کمیته زنجیره تامین کالا
1398/03/26
تعداد بازدید:16

    محتوای 3