1397/11/24
تعداد بازدید:4

پروژه های عمرانی

بازدید معاونت توسعه از پروژه های عمرانی
1397/10/30
تعداد بازدید:28

مناقصه عمرانی

کمیسیون مناقصه عمرانی امروز در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.
1397/10/23
تعداد بازدید:27

کمیته پایش و نظارت برنامه تحول سلامت

هشتمین جلسه کمیته پایش و نظارت برنامه تحول سلامت در ستاد مرکزی برگزار گردید.
1397/10/20
تعداد بازدید:12

اعلام نتایج شرکت شفا

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون شرکت شفا
1397/10/16
تعداد بازدید:49

    محتوای 3