عملکرد امور رفاهی در نیمه اول سال 97

طی مصاحبه انجام یافته با آقای سجاد خیری مسئول امور رفاهی دانشکده علوم پزشکی مراغه به اهم عملکردهای انجام یافته در شش ماهه اول سال 97 به شرح ذیل اشاره نمودند
1397/07/22
تعداد بازدید:8

جلسه شورای اداری
جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری ویژه شهرستان مراغه تشکیل شد

جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست شکری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان مراغه روز پنجشنبه برگزارشد.
1397/07/12
تعداد بازدید:8