میز خدمت الکترونیک معاونت توسعه

میز خدمت معاونت توسعه مدیریت منابع

 
عنوان خدمت راهنمای خدمت شماره تماس آدرس اینترنتی  
حقوق بازنشستگان   04137256920-143   فلوچارت
واحد درامد   04137256920-143   فلوچارت
دریافت و پرداخت   04137256920-136   فلوچارت
بایگانی حسابداری   04137256920-136   فلوچارت
رسیدگی اسناد مالی   04137256920-140   فلوچارت
حقوق و دستمزد پرسنلی   04137256920-141   فلوچارت
دریافت شناسنامه آموزشی   04137256920-130 http://karmand.mrgums.ac.ir پی دی اف
صدور گواهی حقوق   04137256920-141   فلوچارت
ثبت نام نیروی طرحی   04137256920-107 tarhreg.behdasht.gov.ir فلوچارت
تهیه نقشه و برآورد پروژه   04137256920-120   فلوچارت
حل مشکلات عمرانی واحدها   04137256920-120   فلوچارت
رسیدگی به امور پیمانکار   04137256920-120   فلوچارت
شروع طرح جدید عمرانی   04137256920-120   فلوچارت
عقد قرارداد پیمانکاری   04137256920-120   فلوچارت
واگذاری تاسیسات   04137256920-120   فلوچارت
اجرای پروژه های امانی   04137256920-120   فلوچارت
تهیه آماروگزارشهای اماری عمرانی   04137256920-120   فلوچارت
تصویب تامین اعتبار   04137256920-120   فلوچارت
توزیع کار،کارشناسان فنی   04137256920-120   فلوچارت
نظارت برمراکزخصوصی   04137256920-120   فلوچارت
پروژه های پیمانی استانی   04137256920-120   فلوچارت
مراحل برگزاری مناقصات عمرانی   04137256920-120   فلوچارت
نقل و انتقالات   04137256920-131 https://transfer.behdasht.gov.ir فلوچارت
امکانات رفاهی کارکنان   04137256920-112 http://www.wsmms.ir فلوچارت
دریافت کد رهگیری نیروهای شرکتی   04137256920-129 http://hrcompany.behdasht.gov.ir پی دی اف
  • تعداد بازدید صفحه : 1654