اطلاعیه های استخدامی دانشکده علوم پزشکی مراغه
 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی مورخ1402/12/25
 به اطلاع شرکت کنندگان ازمون پذیرش بهورزی می رساند  اسامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره  آزمون پذیرش بهورزی دوره 34و 33 مورخ 1402/12/25  طبق جدول پیوستی اعلام می گردد
داوطلبین محترم در صورت هر گونه اعتراض و شکایت تا تاریخ  1403/04/18نسبت به ارائه اعتراض خود را بصورت مکتوب تا پایان
فرصت داده شده به واحد بازرسی دانشکده علوم پزشکی مراغه اقدام نمایند.
 ضمنا زمان تشکیل پرونده گزینش متعاقبا از طریق همیت درگاه اعلام خواهد شد

جدول پیوستی:
/Uploads/User/4629/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c%20%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%20%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86.pdf

اطلاعیه زمان بندی مصاحبه  پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

 

اطلاعیه زمان بندی مصاحبه  پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

پیرو اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵، بدینوسیله با توجه به برگزاری جلسات مصاحبه در تاریخ ۳ و ۴ تیر ماه از داوطلبین راه یافته به مرحله مذکور خواهشمند است با توجه به جدول زمانبندی جهت شرکت در جلسه مصاحبه به آدرس مراغه خیابان معلم شمالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه - مرکز آموزش بهورزی مراجعه فرمایند. حضور بموقع افراد در ساعات تعیین شده الزامی می باشد.
 دریافت جدول زمان بندی مصاحبه و اسامی  از طریق لینک زیر : 

/Uploads/User/۴۶۲۹/%d۹%۸۵%d۸%b۵%d۸%a۷%d۸%ad%d۸%a۸%d۹%۸۷.pdf


اسامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی مورخ1402/12/25
 به اطلاع شرکت کنندگان ازمون پذیرش بهورزی می رساند  اسامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش بهورزی دوره 34و 33 مورخ 1402/12/25 به
تعداد سه برابر ظرفیت طبق جدول پیوستی اعلام می گردد.

داوطلبین محترم در صورت هر گونه اعتراض و شکایت به مدت 7 روز فرصت دارید از تاریخ 1403/2/30 لغایت 1403/03/6 نسبت به ارائه اعتراض خود را بصورت مکتوب تا پایان فرصت داده شده به واحد بازرسی دانشکده علوم پزشکی مراغه اقدام نمایند.

: دریافت نتایح از لینک زیر
/Uploads/User/4629/11111.pdf


اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروی شرکتی کارشناس مراقب
سلامت مورخ 1402/12/24جهت تشکیل پرونده گزینشی

1402/12/24 به اطلاع  پذیرفته شدگان آزمون بکارگیری نیروی شرکتی کارشناس مراقب سلامت مورخ
می رساند. جهت تشکیل پرونده گزینشی روز سه شنبه مورخ /25 /02 1403 از ساعت 9 صبح الی 11 بادردست داشتن مدارک مندرج در فایل پیوست  به آدرس: مراغه، خیابان آیت الله شهید مصطفی خمینی)دانشسرای سابق( جنب مرکز آموزشی و درمانی سینا، معاونت بهداشتی– دفتر نمایندگی گزینش 
. دانشکده علوم پزشکی مراغه مراجعه نمایند 
: دریافت اطلاعیه  از لینک زیر
/Uploads/User/4629/3ee69674-aa5a-4f67-bcff-79d6554f38b8.pdf

لیست پذیرفته‌شدگان آزمون مراقب سلامت شرکت تعاونی ۱۲۹۱ مورخ ۲۴ اسفند ماه

.قابل توجه داوطلبان آزمون مراقب سلامت شرکت تعاونی ۱۲۹۱ بدینوسیله لیست پذیرفته‌شدگان آزمون مورخ ۲۴ اسفند ماه اعلام می گردد
 .تاریخ و لیست زمان بندی جهت تشکیل پرونده گزینش طی آگهی جداگانه متعاقباً اعلام خواهد  
داوطلبین محترم در صورت هر گونه اعتراض به نتایج می توانند طی ده روز کاری اعتراض خود را بصورت مکتوب و با ارائه دلایل توجیهی و
.قانونی به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشکده تحویل نمایند
: دریافت نتایح از لینک زیر
/Uploads/User/4629/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87.pdf
اطلاعیه تاریخ آزمون و توزیع کارت ورود به جلسه فراخوان جذب بهورز
قابل توجه داوطبان واجدشرایط فراخوان بهورزی
پیرو اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری آزمون ، بدینوسیله به اطلاع می رساند کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه مورخه 1402/12/22 ازلینک
https://emp.mrgums.ac.ir/Registration/TraceCode/TraceDemandState
قابل دریافت می باشد
لازم به توضیح می باشد صدور کارت به منزله احراز شرایط قطعی پذیرش نبوده و چنانچه بر اساس آیین نامه درهر مرحله واجد شرایط بودن داوطلب احراز نشود پذیرش فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد
 تاریخ برگزاری آزمون  روز جمعه  ۲۵ اسفند ساعت 10 صبح می باشد
داوطلبان نیم ساعت قبل از آزمون باید در محل آزمون حضور داشته باشند
محل برگزاری آزمون  :میدان مجلس- کیلومتر 2 جاده تهران- پایین تر از دانشگاه پیام نور- معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

اطلاعیه
اسامی_واجدین_شرایط_بهورزی دوره 33
  لیست اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون پذیرش فراگیر بهورزی برای دوره33 اعلام شد
توضیحات : لازم به ذکر است ، متقاضیانی که اسامی آنها در این لیست آورده نشده است ، فاقد شرایط شرکت در آزمون مذکور طبق دفترچه  آیین نامه بهورزی می باشند . در صورت داشتن هر گونه اعتراض ، فرصت دارند تقاضای خود را به صورت کتبی تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 16اسفند به اداره بازرسی ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی ، ارسال نمایند
جهت دریافت اسامی واجدین شرایط پذیرش فراگیر بهورزی  کلیک نمایید

فراخوان جذب نیروی شرکتی مراقب سلامت 1402/12/08
شرکت 1291  قائم عجبشیر  درنظر دارد  در راستای نامه  شماره21571/300د مورخ 17/11/1402 قرارگاه کشوری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تفاهم نامه تامین مراقبین سلامت پایگاههای سلامت شهری تعداد 47 نیروی مراقب سلامت مورد نیاز برای اجرای برنامه سلامت خانواده در پایگاههای سلامت خانواده واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه از بین افراد واجد شرایط را، از طریق آزمون کتبی و طی مراحل گزینش به صورت شرکتی و با شرایط و ضوابط ذیل بکار گیری نماید.
جهت دریافت دفترچه فراخوان جذب نیروی شرکتی مراقب سلامت کلیک کنید

پیرو اطلاعیه قبل بدینوسیله به استحضار داوطلبان فراخوان جذب نیروی شرکتی مراقب سلامت برنامه ، سلامت خانواده می رساند با توجه به تصمیمات اخذ شده مقرر گردیده است سوالات آزمون مربوطه در حیطه عمومی بشرح ذیل می باشد:
▪️اطلاعات عمومی(دانش اجتماعی و حقوق اساسی)
▪️زبان و ادبیات فارسی
▪️معارف اسلامی
▪️فناوری اطلاعات
▪️زبان انگلیسی
هوش و توانمندی های ذهنی

اطلاعیه تاریخ آزمون جذب نیروی شرکتی مراقب سلامت
تاریخ برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی مراقب سلامت شرکت تعاونی 1291 روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 10 صبح می باشد. تاریخ توزیع کارت آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
محل برگزاری آزمون  :میدان مجلس- کیلومتر 2 جاده تهران- پایین تر از دانشگاه پیام نور- معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

پیرو اطلاعیه قبلی
قابل توجه داوطبان آزمون مراقب سلامت شرکت تعاونی ۱۲۹۱
پیرو اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری آزمون ، بدینوسیله به اطلاع می رساند کارت ورود به جلسه آزمون روز سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵/۳۰ توزیع خواهد شد
جهت دریافت به آدرس ذیل مراجعه فرمایید
مراغه معلم شمالی - دانشکده علوم پزشکی - اداره توسعه و سرمایه انسانی - واحد منابع انسانی
 اطلاعیه فراخوان سوم پذیرش فراگیر بهورز1402/12/05


«آگهی پذیرش واستخدام بهورز برای دوره 33 در سال 1402- با مدرک کاردانی/کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط /دیپلم  از روستاهای اصلی/ اقماری و همجوار ( با شعاع 30 کیلومتری از روستاهای اصلی )  مورد پذیرش فراگیر بهورزی- شروع ثبت نام 05/12/1402لغایت12/12/1402 میتوانند ثبت نام کنند مهلت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد . علاوه بر ثبت نام الکترونیکی اصل و کپی مدارک ذکر شده در دفترچه بصورت حضوری به آدرس مندرج در آگهی تحویل گردد
https://register.mrgums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp/ 
جهت دریافت دفترچه فراخوان سوم پذیرش بهورز کلیک نماییداطلاعیه فراخوان دوم پذیرش فراگیر بهورز 1402/11/26     
                  داوطلبان متقاضی جهت شرکت در فراخوان دوم با مدرک کاردانی/کارشناسی مرتبط از روستاهای قمر- سیاری و همجوار (تا شعاع سی کیلومتری) روستاهای مورد پذیرش اصلی می توانند  از ساعت 8 مورخه 1402/11/26 با مراجعه به سایت ذیل و با مطالعه دفترچه آزمون  تا مورخه 1402/12/02 میتوانند ثبت نام کنند مهلت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد . علاوه بر ثبت نام الکترونیکی اصل و کپی مدارک ذکر شده در دفترچه بصورت حضوری به آدرس مندرج در آگهی تحویل گرددhttps://register.mrgums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp/  
 • اطلاعیه پذیرش فراگیر بهورزی 1402/11/17
 • داوطلبان متقاضی جهت شرکت در آزمون از ساعت 8 مورخه 1402/11/17 با مراجعه به سایت ذیل و با مطالعه دفترچه آزمون  تا مورخه 1402/11/30 میتوانند ثبت نام کنند مهلت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد . علاوه بر ثبت نام الکترونیکی اصل و کپی مدارک ذکر شده در دفترچه بصورت حضوری به آدرس مندرج در آگهی تحویل گردد    
 • https://register.mrgums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp/
 •  
 • جهت دریافت دفترچه کلیک نماییداطلاعیه آزمون شرکتی رشته شغلی کمک پرستاری  داوطلبان جهت کسب اطلاعات در این زمینه به سایت آوا سلامت به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه و اخبار آزمون را پیگیری نمایند
http://azmoon.avasalamat.org/main


اطلاعیه دوم آزمون شرکتی رشته شغلی کمک پرستاری 
بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت ثبت نام آزمون کمک پرستاری جهت اعطا فرصت به مابقی داوطلبان تا مورخه سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه تمدید شد.
داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت اوا سلامت نسبت به ثبت نام در رشته شغلی کمک پرستاری اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره یک آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
  دفترچه آزمون استخدام پیمانی یکم شهریور 1402 علوم پزشکی مراغه در این آدرس الکترونیکی   منتشر شد. http://karmand.mrgums.ac.ir:82/Registration/Registration/DisplayHelp

اطلاعیه شماره دو آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
مهلت ثبت نام در آزمون پیمانی تا مورخه سیزدهم شهریور تمدید شد قابل ذکر است از چهاردهم لغایت هفدهم شهریور ماه قابلیت ویرایش اطلاعات ثبت نامی برای داوطلبان امکان پذیر می باشد
 

اطلاعیه شماره سه آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
ویرایش اطلاعات و بررسی مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبان با ورود به لینک ذیل
http://karmand.mrgums.ac.ir:82/Registration/TraceCode/TraceDemandState
و وارد کردن کد رهگیری تا مورخه 1402/06/17 نسبت به تکمیل و ویرایش  اطلاعات اقدام نمایند . ▪️بدیهی است ملاک بررسی مدارک داوطلبین ، اطلاعات و مستندات بارگذاری شده در سامانه بوده و پس از اتمام مهلت مذکور در این خصوص به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواه شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد

اطلاعیه شماره چهار آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
قابل توجه داوطلبان آزمون پیمانی که دفترچه استخدامی آن یکم شهریور انتشار یافت
داوطلبان محترم دراین آزمون فقط  پاسخگوی دفترچه سوالات عمومی خواهید شد
تاریخ دریافت کارت آزمون روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه می باشد
تاریخ آزمون روز جمعه سی و یکم شهریور ماه می باشد

اطلاعیه شماره پنج آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه

به اطلاع داوطلبان آزمون پیمانی که دفترچه آن یکم شهریور انتشار یافته میرساند، با ورود به لینک ذیل و وارد کردن کد رهگیری می توانند از بیست و ششم شهریور ماه کارت ورود به جلسه را دریافت کنند
http://karmand.mrgums.ac.ir:82/Registration/TraceCode/TraceDemandState

اطلاعیه شماره شش آزمون پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه

داوطلب آزمون استخدام پیمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه، آزمون مذکور راس ساعت 9 صبح روز جمعه 31 شهریور در محل معاونت آموزشی دانشکده به آدرس: مراغه میدان مجلس ، روبروی دانشگاه پیام نور، ساختمان معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار خواهد شد. لطفا تا نیم ساعت قبل حضور یابید
با آرزوی موفقیت

 
اطلاعیه آزمون شرکتی رشته شغلی کمک پرستاری :
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در فراخوان آزمون کمک پرستاری شرکت آوا سلامت میرساند زمان برگزاری این آزمون روز جمعه مورخه 14 مهر ماه 1402 و زمان توزیع کارت ورود به جلسه 12 و 13 مهرماه از طریق سایت آوا سلامت به آدرس الکترونیکی ذیل می باشد
https://www.avasalamat.org
محل آزمون : میدان مجلس - کیلومتر دو جاده تهران - معاونت آموزشی

اطلاعیه تکمیل فرم امتیاز کرونا

پیرو اطلاعیه شماره یک مرکزآزمون جهاد دانشگاهی بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام ، متقاضی استفاده از امتیاز کرونا بوده اند میرساند، جهت بهره مندی از امتیاز مذکور با دریافت فرم مربوطه (پیوستی در دفترچه راهنمای آزمون ) و مراجعه به واحد محل خدمت نسبت به تکمیل و تحویل به واحد استخدام محل متقاضی استخدام اقدام نمایند .
لازم به ذکر است مهلت تحویل فرم تکمیل شده تا تاریخ 26/07/1402 تعیین گردیده و به مدارک تحویلی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت دریافت فرم کرونا کلیک کنید
فرم کرونا
 
اطلاعیه : اعلام اسامی سه برابر ظرفیت آزمون پیمانی 1402/06/31
 
جهت دریافت اسامی لطفا کلیک کنید

اطلاعیه
  

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبینی که نسبت به نتایج آزمون استخدام پیمانی مورخه 1402/06/31 معترض هستند می رساند،  جهت ثبت هرگونه اعتراضی میتوانند تا تاریخ سوم آبانماه 1402/08/03 به اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشکده مراجعه نمایند . لازم بذکر است مهلت ثبت اعتراضات قابل تمدید نخواهد بود

اطلاعیه
پیرو اطلاعیه اعلام سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی بدینوسیله از داوطلبین ذیل در رشته پرستاری جهت بررسی مدارک دعوت بعمل می آید
رباب عباس دوست
سعیده نوروزی
مریم جاهد
رضا ماموری
اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی مراغه

اطلاعیه
نتایج اولیه کمک پرستاری

فهرست اسامی پذیرفته شدگان  در مرحله اول به میزان سه برابر ظرفیت جذب ، به منظور بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام می گردد.
قابل ذکر است اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد ، ابتدا داوطلبان زن و در ادامه اسامی داوطلبان  مرد به شرح جدول ثبت شده است
جهت دریافت اسامی وارد لینک زیر بشوید
https://www.avasalamat.org/fa-IR/douranportal/4928/news/view/14690/2144/Staging

اطلاعیه
نتایج آزمون استخدام پیمانی مورخ1402/06/31 نهایی شد
لطفا کلیک کنید


اطلاعیه
بسمه تعالی
قابل توجه معرفی شدگان در شغلی کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی
 به اطلاع داوطلبان معرفی شده جهت بررسی مدارک در رشته های شغلی کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی آزمون استخدام پیمانی مورخ 28/07/1402 می رساند:
بمنظور بررسی سنجش قد و شاخص توده بدنی (BMI) روز دوشنبه مورخ 20/09/1402 و روز سه شنبه  مورخ 21/09/1402 از ساعت 9 الی 2  در ستاد مرکز ی (سالن ورزشی محوطه ستاد)  دانشکده علوم پزشکی مراغه  حضور به هم رسانند.
تذکراتاطلاعیه
 • BMI  افراد در محدوه تعیین شده نباشد ، از سایر مراحل استخدام از جمله ارزیابی تکمیلی حذف خواهند شد و حق اعتراض نخواهند داشت .
 • عدم مراجعه بموقع به منزله انصراف تلقی می گردد
 •  
 • اطلاعیه4
 • مصاحبه عمومی و اختصاصی پذیرفته شدگان رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی آزمون استخدام پیمانی 28 مهرماه 1402 برگزار خواهد شد
 • جهت دریافت فایل کلیک کنید:
 • اطلاعیه مصاحبه فوریتهای پزشکی
               اصلاحیه اطلاعیه4
      
       پیرو اطلاعیه قبلی تغییرات اعمال شده در خصوص زمان بندی مصاحبه رشته شغلی فوریتهای پزشکی اعلام میگردد
              جهت دریافت فایل کلیک نمایید: 


            اصلاحیه اطلاعیه مصاحبه فوریتهای پزشکی